Konusunda Uzman 

Ve Eğitimli Kadro

Projelerinize Uzman Ve Profesyonel Yaklaşımlar

Kolay, Ekonomik Ve Yönetilebilir Sistemler

Proje ve Danışmanlık

için Bizi Arayın...

Teknolojide Çözüm OrtağınızYerel ve Geniş Ağlar

Bilgisayarlar arasında bağlantı kurmak için birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında en basit olanı iki bilgisayarın seri portlar aracılığıyla birbirlerine bağlanmasıdır. Bu işlem için bir seri kablo ve uygun yazılım gerekmektedir. (Laplink, PC Anywhere, Interlink vb. gibi) ikiden fazla bilgisayarın birbirine bağlanması ise çok daha karmaşık ve ek cihazlar gerektirmektedir. Network sistemlerini uzak ve yakın bağlantılar olmak üzere ikiye ayırmak gerekir. Yakın mesafeli bağlantılara LAN (Local Area Network) uzak mesafeli bağlantılara da WAN (Wide Area Network) adı verilir. Burada yakın ve uzak kelimelerinden kastımız aslında belli bir mesafe değildir. LAN, belirli bir alan içinde birbirlerine bağlı olan bilgisayarları ifade eder. Buna örnek olarak bir banka içerisindeki ya da firmanızdaki bilgisayarların birbirleri arasındaki bağlantıyı gösterebiliriz.

Telefon santrali üzerinden kiralanan bu hattın her ucuna anahtarlar yerleştirilip ne olup bittiği kontrol altına alınmalıdır. 

Büyük şirketler bu tür bağlantı şeklini seçmektedirler ve bu yöntemle gidip gelen bütün ses ve veri transferini kontrol altına alabilmektedirler. Bu tür bağlantı şekli sadece büyük şirketler için verimli olmaktadır. Bunun sebebi ise hat kiralamanın masrafının ses ve veri transferinin maliyetinden oldukça düşük olmasıdır. Çoğunlukla bu tür uygulamalarda Ülke içinde kullanılan bağlantılarda PSDN (Public Switched Data Network) kullanılmaktadır. Alternatif olarak bu tür servis sağlayan birçok santral sistemlerini modemsiz veri transfer edebilmek için çevirmekteler. Sonuç olarak tamamen sayısal mod’da çalışan ağ sistemlerine ISDN (lntegrated Services Digital Network) denilmektedir.


WAN sistemler ise birbirlerine bağlanmak için harici hatlar kullanırlar. Önemli olan aralarındaki mesafenin uzunlu değildir. Bunlara örnek olarak iki veya daha fazla banka şubesinin birbirleri arasındaki bağlantı veya ofis ve evimizdeki bilgisayarlarla internete bağlanmamızı gösterebiliriz. Bu bağlantılar için kullanılan cihazlara ise Modem adı verilir.

WAN türü bağlantının çeşidi kullanılan uygulamaya göre değişir. Örnek olarak eğer büyük bilgisayarlar aynı yöneticiye bağlı ve yüksek miktarlarda veya sürekli veri transferi gerektirmek teyse buna bir çözüm mevcut telefon sistemi üzerinden kiralık bir hattın kiralanmasıdır. Buna Leased line adı verilir.

LAN sistemlerde ise bağlantı için genellikle Ethernet adı verilen kartlar kullanılır. Bu kartlar seri yolu aracılığı ile değil de veri yolu aracılığıyla bağlıdırlar. Veri iletişim hızları modemlere nazaran oldukça hızlıdır. Günümüzde hızları 10 Mbitten 10 Gigabit'e kadar çıkmıştır. Kullanılan kablolar ise daha farklıdır. Ancak kablonun uzunluğunun belidi mesafesini geçmesi halinde veri kayıpları oluşur. Bu nedenle uzun mesafeli bağlantılarda ayrıca ek cihazlara gereksinim duyulur. Böylece veri sinyalleri güçlendirilir ve herhangi bir kayıp söz konusu olmaz.

        

BAĞLANTI ÇEŞİTLERİ

LAN sistemlerde temel olarak iki çeşit bağlantı bulunur. Bu bağlantı şekilleri farklı kablolar gerektirir. Bunlardan birincisine BNC kablolama ile yapılan bağlantılar diyebiliriz. BNC bağlan tılarda Koaksiyel kablolar kullanılır. Bu kablo genellikle 50 Ohm'luk kablodur. (RG58) Kablo bir bilgisayardan başlar ve tüm, bilgisayarları dolaştıktan sonra sona erer. Bilgisayarlara T konnektör takılır. Gelen Kablo T konnektör ile BNC konnektöre takılıdır. Kablo boşta kalan diğer uçla devam eder. Tüm bilgisa yarları dolaştıktan sonra boşta kalan uçlara 50 Ohm'luk bir direnç olan sonlandırıcı takılır.

ikinci bağlantı çeşidi ise Twisted Pair bağlantıdır. Bu bağlantı da 4'lü kablo kullanılır. Kabloların uçlarına takılan konnektörlerin tipi ise RJ45'dir. Bunlarda 8 kablo girişi bulunsa da 4'ü kullanılır. Kullanılan bu pinler 1.2.3 ve 6 numaralı pinlerdir. Twisted pair bağlantıda BNC'den farklı olarak HUB adı verilen dağıtıcı şebekelere ihtiyaç vardır. Her bir kablonun bir ucu HUB'a diğer ucuda bilgisayara gider.


Twisted Pair bağlantı BNC bağlantıdan daha avantajlı ancak daha masraflıdır. BNC bağlantıda kablolardan birinin kopması halinde tüm bilgisayarların birbirleri arasındaki iletişim de kopar. Ancak Twisted pair bağlantıda herhangi bir kablonu kopması kopan kablonun bağlı olduğu bilgisayarın sadece iletişimden kopması demektir. Diğer bilgisayarların birbirleri arasındaki iletişim kopmaz.

Şu ana kadar bütün uygulamaların LAN-WAN ortamına bağlandığını kabul ettik. Bazı uygulamalarda ise LAN-WAN-LAN gibi değişik şekillerde de olabilir. Örneğin bir iş istasyonu bir bölgede LAN sisteminde bağlı ve diğer bölgedeki birbirine PSDN üzerinden bağlanmış iki LAN sistemine bağlanmak isteyebilir. Bu tür bağlantı sistemine Internetwork veya Internet denilmektedir. Bu durumdaki bilgisayarların ve network sisteminin bir şekilde ilişkilendirilmiş olarak adreslendirilmesi gerekmektedir. 

Buraya kadar bahsedilen konu öncelikle iş istasyonları ve sadece veri transferi yapan servis sağlayıcıları arasındaki sistemdi.

Yakın zaman içerisinde veri aktarımının dışında bir takım bilgi türleri de aktarılmaya başlandı. 

Bunlar video telefon yeteneğine sahip masa üstü iş istasyonları, video konferans ve genel amaçlı Multimedya servislerini de içermektedir. Daha 'Zengin servis desteği için yeni ağ sistemleri geliştirilmektedir ki bunlara Broadband Multiservice Network denilmektedir. Buradaki Broadband terimi kullanılmaktadır. Çünkü daha yüksek bir transfer hızından bahsedilmektedir. Veri komünikasyonu, ses ve video komünikasyonlarının gösterdiği değişiklikler nedeniyle transfer ve network anahtarlama sistemlerine yeni bir yaklaşım adapte edildi. Bu sisteme ATM ( Asynchronous Transfer Mode ) denilmektedir. ATM LAN'lan bu işletim moduna uygun olarak günümüzde bulunmaktadır. ATM WAN sisteminin yeni bir nesli içsel bağlantılı LAN sistemleri için geliştirildi. Buna ek olarak yeni bir tipi olan MAN (Metropolitan Area Network) şehrin değişik yerlerindeki ATM LAN'ları sadece birbirlerine bağlamak için lanse edildi.

 Telif Hakkı © 2013. Tüm Hakları Saklıdır. | Telemobil Bilgi ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  Telefon:  0216 520 1224 Faks: 0216 481 5126